CÔNG TY CP CUNG ỨNG TM PCCC QUẢNG NINH


1. Các tiêu chuẩn thiết kế PCCC mới nhất

Đối với tiêu chuẩn thiết kế PCCC có 3 hạng mục công trình đáng chú ý nhất cho bạn như sau:

1.1. Tiêu chuẩn PCCC cho nhà và công trình

 • Tiêu chuẩn PCCC cho nhà và công trình được áp dụng đồng thời thêm các tiêu chuẩn PCCC khác khi có sự đảm bảo trình độ kỹ thuật và an toàn cao hơn.
 • Tiêu chuẩn PCCC cho nhà và công trình bao gồm những quy định, yêu cầu cơ bản trong thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình cũng như khi thẩm định thiết kế và xét quyết định đưa nhà, công trình vào sử dụng. Ngoài việc tuân thủ các quy định này còn phải tuân theo các quy định có liên quan ở các tiêu chuẩn hiện hành khác.
 • Các tiêu chuẩn PCCC hiện hành luôn phải đi kèm, tuân thủ thêm các tiêu chuẩn liên quan khác, chẳng hạn như tiêu chuẩn xây dựng.
 • Các công trình đặc thù chuyên ngành thì có những yêu cầu và tiêu chuẩn PCCC riêng.
 • Nếu là công trình tạm thời, công trình có thời gian sử dụng không quá 5 năm thì chỉ áp dụng phần lối thoát nạn và tham khảo các phần khác của tiêu chuẩn này.

2.2. Quy định về thiết kế phòng cháy chữa cháy cho hệ thống báo cháy

Tiêu chuẩn PCCC 5738 (TCVN 5738) áp dụng cho hệ thống báo cháy ở các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, công trình công cộng,… Tiêu chuẩn này sẽ không được áp dụng cho các công trình có thiết kế theo yêu cầu đặc biệt.

Trong tiêu chuẩn TCVN 5738:2021 có đặt ra yêu cầu về kỹ thuật thiết bị bên trong một hệ thống báo cháy gồm:

 • Các đầu báo cháy tự động
 • Hộp nút nhấn báo cháy
 • Tủ trung tâm báo cháy
 • Hệ thống cáp, dây dẫn tín hiệu, dây dẫn nguồn điện và tiếp đất bảo vệ,…

2.3. Tiêu chuẩn PCCC cấp nước chữa cháy ngoài nhà

Tiêu chuẩn PCCC mới nhất về cấp nước chữa cháy ngoài nhà gồm các quy định về hệ thống cung cấp nước chữa cháy bên ngoài. Trong đó, hệ thống cung cấp nước chữa cháy bên ngoài nhà phải được lắp đặt chung với hệ thống cung cấp nước sinh hoạt.

2.4. Tiêu chuẩn PCCC mới nhất cho nhà cao tầng

Tiêu chuẩn thiết kế PCCC cho nhà cao tầng sẽ được tham khảo từ các văn bản pháp luật sau đây: Tiêu chuẩn PCCC 2622 (TCVN 2622:1995), TCVN 5738:2021, TCVN 5760:1993, TCVN TCVN 8097-1: 2010, TCVN 9358:2012, tiêu chuẩn PCCC 06/2020 (nay đã được đổi thành QCVN06-2022/BXD). Trong đó các nội dụng quan trọng nhất cần chú ý chính là:

 • Nhà cao tầng phải được thiết kế hệ thống báo cháy phù hợp tùy thuộc vào tính chất sử dụng.
 • Yêu cầu khi thiết kế hệ thống thông báo cháy phải đảm bảo:

+ Phát hiện đám cháy nhanh

+ Tốc độ chuyển tín hiệu rõ ràng

+ Độ tin cậy đảm bảo

 • Trong trường hợp hệ thống báo cháy liên kết với hệ thống chữa cháy thì bên cạnh chức năng báo cháy còn phải điều khiển hệ thống chữa cháy hoạt động ngay để dập tắt đám cháy kịp thời.
 • Nhà cao tầng phải thiết kế hệ thống chữa cháy bên trong và cấp nước chữa cháy bên ngoài.
 • Hệ thống chữa cháy bên trong có thể thiết kế điều khiển tự động hoặc điều khiển bằng tay phụ thuộc theo mức độ nguy hiểm cháy và tính chất sử dụng…

tiêu chuẩn thiết kế PCCC

Tiêu chuẩn thiết kế PCCC

2. Tiêu chuẩn PCCC mới nhất về thi công, lắp đặt

Bên cạnh quy định thiết kế PCCC thì tiêu chuẩn PCCC về thi công, tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị PCCC cũng cần phải được chú trọng. Dù đã có bản vẽ hợp chuẩn thì khi thi công PCCC vẫn sẽ có những quy định liên quan đến kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho hệ thống khi đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng.

Các tiêu chuẩn PCCC trong lĩnh vực thi công hệ thống, lắp đặt thiết bị PCCC bao gồm:

 • TCVN 7336:2020: Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy
 • TCVN 5738:2021: Tiêu chuẩn về hệ thống báo cháy tự động – yêu cầu kỹ thuật
 • QCVN 06:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
 • Tiêu chuẩn TCVN 3890:2023: Tiêu chuẩn về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng
 • TCVN 6379:1998: Tiêu chuẩn về Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy & chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
 • TCVN 9385:2012: Chống sét cho nhà và công trình xây dựng.
 • TCVN 7472:2018: Về hàn
 • TCVN 5639:1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản.

Các hệ thống phải đáp ứng theo đúng những tiêu chuẩn PCCC trên đây, sau khi được cơ quan chức năng thẩm quyền, cấp giấy phép mới có thể đi vào hoạt động, kinh doanh.

tiêu chuẩn thiết kế PCCC

3. Điều kiện thi công phòng cháy chữa cháy

Cùng với các tiêu chuẩn PCCC về thiết kế, thi công, lắp đặt thì các nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ cũng có những điều kiện, tiêu chuẩn bắt buộc phải tuân thủ.

Các cá nhân, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thi công PCCC phải có đầy đủ các loại chứng chỉ sau đây:

 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC là chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy do cơ sở có chức năng đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc.
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiể định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy
 • Chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng chữa và chữa cháy theo quy định pháp luật.
 • Doanh nghiệp khi cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ PCCC thì phải có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.
 • Đơn vị thi công PCCC phải có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
 • Đơn vị thi công PCCC phải đáp ứng được các điều kiện là có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Các chủ đầu tư cần phải đặc biệt chú ý và lưu tâm đến vấn đề này. Bởi bạn muốn có một hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn PCCC mới nhất thì cũng cần đến một đơn vị thiết kế, thi công PCCC chuyên nghiệp nhất!

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG